Facebook

Join us on Facebook

Please view our Facebook page, Like and Share the posts, and if you have any posts you would like us to share please let us know.

https://www.facebook.com/thefederationnz

 

Me mōhio ka tukuna pea te wāhanga ihirangi e whai nei i tētahi pūtake ā-waho (he Ī-TĀPARE e pā ana ki te HTML), ā, ka whakarato pea i ngā wheako rerekē mō ngā pūpānui mata.

Other Facebook pages we Like

 

DRC Hawkes Bay:

https://www.facebook.com/drchb

Northable:

 https://www.facebook.com/northabledisabilitiesservices/   

DRS West Coast:

https://www.facebook.com/wcdrs 

Aspire Canterbury:

https://www.facebook.com/AspireCanterbury/

DIS Otago:

https://www.facebook.com/disabilityinfo.otago/

Life Unlimited:

https://www.facebook.com/lifeunlimitednz

Yes Disability Services:

https://www.facebook.com/YesDisabilityResourceCentre

DRC Southland:

https://www.facebook.com/drcsouthland

 Disability Connect:

https://www.facebook.com/ParentandFamilyResourceCentre

Coromandel ILT:

https://www.facebook.com/ciltcoromandel

Enable NZ:

https://www.facebook.com/EnableNZ/

 Independent Living:

https://www.facebook.com/ILSAkld/

Manawanui:

https://www.facebook.com/manawanuinz

Vaka Tautua:

https://www.facebook.com/vakatautua

 Citizen Advocacy:

https://www.facebook.com/CAAkld

 People First NZ:

https://www.facebook.com/peoplefirstnz

 Deaf Aotearoa:

https://www.facebook.com/deafaotearoanz

 Rare Disorders NZ:

https://www.facebook.com/RareDisordersNZ

 Well-Able Kapiti & Wellington:

https://www.facebook.com/wellablekapiti